Pri používaní API nie je možné v kóde použiť znaky HTML, je potrebné použiť kódovanie.

Did this answer your question?