Veľkosť dát spoločnosti v cloude

Koľko miesta zaberie moja spoločnosť v cloude

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Malá spoločnosť zaberie približne 70 MB, priemerná spoločnosť približne 500 MB, veľká spoločnosť približne 2000 MB.

Objem použitého priestoru závisí najmä od množstva uložených príloh.

Pokiaľ nie je na disku obsadený 1 GB dát, je prevádzka voľná. Každý ďalší GB stojí 45 Kč bez DPH mesačne.

Did this answer your question?