All Collections
Dokumentácia REST API
Referenčná príručka REST API a často kladené otázky
Keď sa zmení názov spoločnosti, databázový identifikátor spoločnosti sa nezmení
Keď sa zmení názov spoločnosti, databázový identifikátor spoločnosti sa nezmení
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Toto je štandardné správanie systému Flexi. Toto nastavenie sa používa najmä na zabezpečenie toho, aby sa napríklad pri zmene názvu spoločnosti nezrútila existujúca integrácia API.

Did this answer your question?