Skip to main content
Párovanie dokladov v cudzej mene

Ako spárovať platbu v cudzej mene s faktúrou vystavenou v cudzej mene

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Faktúry vystavené

Banka
Banka (potvrdenie) musí byť zaúčtovaná napr. 221/261 (peniaze na ceste).

Mezikrok

Bankovú hodnotu (v CZK) je potrebné vydeliť hodnotou faktúry (v mene), týmto krokom získate konverzný kurz.

Odpočet kreditov

Ďalším krokom je vytvorenie vzájomného úveru (ručne). Na výstupnej strane bude účet 261 - 395/261 vyrovnaný.

Na strane príjemky sa vyplní príslušná mena z faktúry, konverzný kurz a hodnota faktúry (v mene).

Zaúčtování v tomto případě bude 395/311.

Po spárovaní dobropisu s príslušnou vystavenou faktúrou sa automaticky vytvorí kurzový rozdiel (pozri snímku obrazovky s odkazmi nižšie).

Did this answer your question?