Zostatky účtov za predchádzajúce roky je možné získať pomocou parametra ?ucetniObdobi pre danú URL.

Postupujte podľa dokumentácie:

https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/stavy-uctu/

Okrem toho môžete načítať aj pohyby na účtoch a zostatky obratov z predchádzajúcich období - pozri príklady pre localhost nižšie.

Pohyb účtu:https://localhost:5434/c/testovaci/pohyb-na-uctech/(datVyst < 2019-01-01).xml?detail=full

Bilancia: https://localhost:5434/c/testovaci/obratova-predvaha/(ucetniObdobi = 'code:2018').xml?detail=full

Did this answer your question?