Skip to main content
Párovanie a úhrada dokladov

Ako párovať a uhrádzať doklady pomocou API

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Základný proces párovania dokladov

  1. z objednávky prijatej realizáciou vytvoríte zálohovú faktúru https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/realizace-objednavky/

2. zálohovú faktúru musíte uhradiť pomocou párovania platieb https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/parovani-plateb/

  • v prípade oneskoreného pripísania platby je potrebné vytvoriť samostatný účet pre platobnú bránu a zaevidovať potvrdenie o platbe

3. použite preddavkovú faktúru na vytvorenie ostrej faktúry vydanej
4. použite odpočet preddavkovej faktúry https://www.flexibee.eu/api/dokumentace/ref/odpocet-zaloh/

na spárovanie ostrej faktúry vydanej

Did this answer your question?