Skip to main content
Aktualizovať všetko pre zahraničné spoločnosti

Môžem použiť tlačidlá "Aktualizovať všetko" a "Aktualizovať z internetu" na aktualizáciu zahraničných spoločností podľa ich IČO/IČ DPH

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago
Did this answer your question?