Nie je to možné, je potrebné vytvoriť dve účtenky samostatne a potom na nich vytvoriť faktúry (Služby → Vytvoriť faktúru).

Did this answer your question?