Vaša spoločnosť je správcom osobných údajov zamestnanca, ak máte pracovnú zmluvu. Ak zmluvu uzatvára agentúra, vaša spoločnosť je len spracovateľom. Odporúčame konzultáciu s právnikom.

Did this answer your question?