All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: GDPR
Zamestnanec z pracovnej agentúry - ako zaobchádzať s jeho údajmi
Zamestnanec z pracovnej agentúry - ako zaobchádzať s jeho údajmi

Zamestnávame zamestnancov prostredníctvom pracovnej agentúry. Sme správcom alebo spracovateľom

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Vaša spoločnosť je správcom osobných údajov zamestnanca, ak máte pracovnú zmluvu. Ak zmluvu uzatvára agentúra, vaša spoločnosť je len spracovateľom. Odporúčame konzultáciu s právnikom.

Did this answer your question?