V súčasnosti Flexi neobsahuje možnosť šifrovania súborov PDF (iba pre
mzdy, pozri Šifrovanie miezd).

Odporúčame použiť zašifrovaný súbor .zip atď.

Did this answer your question?