Ako zabezpečím údaje klienta v súbore PDF

Keď posielam súbory PDF klientovi, ako tieto údaje zabezpečím

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

V súčasnosti Flexi neobsahuje možnosť šifrovania súborov PDF (iba pre
mzdy, pozri Šifrovanie miezd).

Odporúčame použiť zašifrovaný súbor .zip atď.

Did this answer your question?