Chyba: JRELoadError

Error: JRELoadError on Mac when launching Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Ak sa pri spúšťaní Flexi na Macu zobrazí vyššie uvedená správa a Flexi sa nedá spustiť, zdá sa, že Java nie je nainštalovaná správne. Musíte nainštalovať Javu 8 (na počítači Mac sa pri inštalácii môže objaviť správa, že inštalačný súbor nemožno otvoriť, v takom prípade musíte na stiahnutý súbor kliknúť pravým tlačidlom myši a vybrať položku Otvoriť).

Did this answer your question?