Aktivácia aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie po inštalácii sa na obrazovke zobrazí dialógové okno "Aktivovať aplikáciu", v ktorom pomocou tlačidla "Nahrať konfiguračný súbor" nahráte konfiguračný súbor, ktorý ste prevzali po dokončení registrácie. Ak nemáte konfiguračný súbor, nájdete ho v e-maile, ktorý sme vám poslali.

Kliknutím na tlačidlo s vlajkou vyberte jeden z podporovaných jazykov. Vybraný jazyk bude Flexi používať na komunikáciu s vami.

Dalej použite tlačidlo "Nastaviť ručne" na nastavenie zdroja údajov.

Prvé spustenie aplikácie

Pri prvom spustení aplikácie na lokálnom počítači alebo pri prvom prístupe k serveru sa zobrazí dialógové okno "Prvé spustenie".

V ňom je potrebné zadať prihlasovacie údaje pre prvého používateľa Flexi, ktorý bude zároveň používateľom s najvyššími oprávneniami (Admin).

Prihlasovacie meno

Nemôže obsahovať diakritiku a medzery, je potrebné si zapamätať kombináciu veľkých a malých písmen.

Heslo

Heslo je potrebné zadať dvakrát na overenie, musí sa zhodovať.

Jazyk

Tu môžete pomocou rozbaľovacieho zoznamu vybrať jazyk, v ktorom má Flexi s vami komunikovať.

Did this answer your question?