Chyba zobrazovania záložiek a textových polí na Ubuntu 18.04
Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Problém môže byť v openjdk-11 (môže byť použitý ako predvolený).

sudo update-java-alternatives -s java-1.8.0-openjdk-amd64

  • napr. tento príkaz nastaví openjdk-8 ako predvolené, Flexi sa potom zobrazí správne

Did this answer your question?