Skip to main content
Ako obnoviť zálohu údajov na serveri

Obnovenie zálohy údajov na vlastnom serveri

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Ak sa obnovenie v serverovej aplikácii nepodarí, riešením je obnovenie zálohy údajov pomocou rozhrania API:

PUT /c/db_name/restore?name=Company
  • parameter názov je nepovinný,

  • v tele požiadavky musí byť záloha spoločnosti,

  • ak zadáte hlavičku Content-Type, musí mať hodnotu application/x-winstrom-backup (alebo application/octet-stream).

Upozornenie: obnovovaná spoločnosť nesmie existovať, vytvorí sa pri obnove. Ak spoločnosť už existuje, server vráti výsledok Spoločnosť 'restored_company' už existuje. Ak do identifikátora spoločnosti zadáte nepovolený znak, adresa URL bude presmerovaná na adresu URL s platným identifikátorom.

Pozrite si dokumentáciu.

Did this answer your question?