Vo Win10 sa mi vo Flexi

Projekty nezobrazujú niektoré okná s čiernym zobrazením okien

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Môže sa to vyskytnúť na procesoroch AMD Ryzen s integrovanou grafikou (je to problém medzi grafickou kartou a Javou).

Pokúste sa pridať nasledujúci parameterdo súboru parameters.txt (C:\Program Files (x86)\WinStrom\parameters.txt):

-Dsun.java2d.d3d=false(ak to nefunguje, nahraďte ho parametrom -Dsun.java2d.opengl=true)

Did this answer your question?