Dôvodom je otváranie aplikácií v SandBoxe bez prístupu na disk (napr. nie je možné dokončiť inštaláciu).

Poznávacím znamením je zelený okraj príslušných otvorených okien.

Did this answer your question?