Fixopia: Broken pipe (Write failed)

Problém pri načítavaní nastavení spoločnosti

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Chybná funkcia sa vyskytne pri zmene pripojenia bez vypnutia aplikácie.

Týmto spôsobom sa zruší spojenie so serverom na klientskom počítači bez toho, aby o tom server vedel.

Server potom môže bežať s pripojeniami, ktoré sa neukončia pred vypršaním platnosti, zbytočne zaťažuje server atď.

Did this answer your question?