Chybná funkcia sa vyskytne pri zmene pripojenia bez vypnutia aplikácie.

Týmto spôsobom sa zruší spojenie so serverom na klientskom počítači bez toho, aby o tom server vedel.

Server potom môže bežať s pripojeniami, ktoré sa neukončia pred vypršaním platnosti, zbytočne zaťažuje server atď.

https://www.quora.com/IO-error-Broken-Pipe-what-does-this-mean

Did this answer your question?