Riešením je reštartovať server alebo odporúčame serverovú voľbu "autoUpgrade"

Did this answer your question?