Fixopia: ERROR: could not get lock on relation

Chybu môže spôsobiť pripojenie k API alebo neúplné pripojenie

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Riešením je reštartovať server alebo odporúčame serverovú voľbu "autoUpgrade"

Did this answer your question?