Skip to main content
Fixopie: IOException: Permission denied
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Podľa chybovej časti:

java.io.IOException: Permission denied at java.io.UnixFileSystem.createFileExclusively(Native Method) at java.io.File.createNewFile(File.java:1012) at en.winstrom.util.WSFileUtil.createTempFile(WSFileUtil.java:533)

Flexi nemá právo vytvárať na serveri súbory TEMP.

Flexi vytvorí stĺpec winstrom-NAME v priečinku TEMP, následné vytváranie súborov v tomto priečinku sa nepodarí, takže oprávnenia nie sú správne nastavené. Ak chcete chybu odstrániť, správne nastavte práva na serveri.

Did this answer your question?