All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Inštalácia a prevádzka
Pri inštalácii na server SK Linux inštalácia zlyhá, ak chýba jazyková sada cs_CZ.utf8 (jazyková sada CZ)
Pri inštalácii na server SK Linux inštalácia zlyhá, ak chýba jazyková sada cs_CZ.utf8 (jazyková sada CZ)
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago
Did this answer your question?