Ako odinštalovať Javu v systéme macOS

Ak chcete nainštalovať nižšiu verziu Javy, musíte najprv odinštalovať novšiu verziu

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Javu v systéme macOS nemôžete štandardne odinštalovať, musíte použiť terminál.

Poznámka: Ak chcete odinštalovať Javu, musíte mať oprávnenia správcu a príkaz remove spustiť buď ako root, alebo pomocou príkazu sudo.

Odstráňte jeden adresár a jeden súbor (symbolický odkaz) nasledujúcim spôsobom:

1. Kliknite na ikonu Hľadanie v doku
2. V ponuke Finder kliknite na položku Otvoriť
3. Vyberte položku Utility
4. Dvakrát kliknite na Terminál
Skopírujte a potvrďte nasledujúce príkazy v poradí do okna terminálu:

.

sudo rm -fr /Library/Internet Plug-Ins/JavaAppletPlugin.pluginsudo rm -fr /Library/PreferencePanes/JavaControlPanel.prefPanesudo rm -fr ~/Library/Application\ Support/Oracle/Java

Nepokúšajte sa odinštalovať Javu odstránením nástrojov Java z /usr/bin. Tento adresár je súčasťou systémového softvéru a spoločnosť Apple pri ďalšej aktualizácii operačného systému všetky zmeny vynuluje.

Zdroj spoločnosti Oracle:

Did this answer your question?