Kódy EAN na cenníkových položkách

Dôkaz o viacerých kódoch EAN na cenníkových položkách

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Jedinou možnosťou je skutočne mať niekoľko cenníkových položiek s vlastnými kódmi EAN, t. j. prelepiť existujúce položky správnymi kódmi.

Did this answer your question?