Táto situácia nastáva, ak bola položka načítaná do položiek dokumentu v čase, keď preklad ešte nebol uvedený v cenníku.

Ak bol preklad do cenníka zadaný až po načítaní položiek do objednávky, aktualizácia medzi týmito záznamami (položka dokladu/cena) sa automaticky neuskutoční. Bolo by potrebné opätovne načítať položku.

Did this answer your question?