Skip to main content
All CollectionsDokumentácia REST APIPodpora Flexi XML
Režim kódu položky individuálneho cenníka
Režim kódu položky individuálneho cenníka

Aktivácia režimu individuálneho kódu zákazníka/dodávateľa

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V prípade importu dokladov s položkami cenníka je možné aktivovať režim individuálneho kódu zákazníka/dodávateľa. V tomto režime je možné použiť individuálny kód zákazníka (alebo dodávateľa) na všetkých položkách dokladu prepojených s cenníkom namiesto bežného kódu určeného prefixom"code:".

Individuálny kód musí byť tiež zadaný s predponou"code:" a musí byť pre zákazníka/dodávateľa jedinečný.

<?xml version="1.0"?>

Pri vytváraní objednávky sa položka najprv vyhľadá v individuálnom zákazníckom cenníku"FLEXIBEE" podľa kódu "S001„. Ak takáto položka v individuálnom cenníku neexistuje, hľadanie položky cenníka pokračuje štandardným spôsobom.

Did this answer your question?