Text a obsah e-mailu

Ako môžem upraviť text a obsah e-mailu vygenerovaného z aplikácie Flexi

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Text e-mailu je možné upraviť v type dokumentu. Napríklad typy vystavených faktúr, v danom type na karte "Text na doklad" pole "Text na odoslanie".

Nanešťastie text nepodporuje žiadne formátovanie, možno použiť len obyčajný text. Pätičku "Generované systémom ABRA Flexi" nie je možné štandardne odstrániť.

Systém pripojí k e-mailu súbor PDF a ISDOC. Nežiaducu prílohu potom môžete odstrániť v e-mailovom klientovi.

__________________________________________________________________

Môže byť užitočné

Did this answer your question?