Zmena certifikátu SSL

Zmena certifikátu SSL na strane tržieb v EET

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Od 10. septembra 2018 došlo k zmene certifikátu SSL na strane tržieb v EET, ktorý zabezpečuje spojenie medzi pokladňami, ktoré evidujú tržby, a Finančnou správou.

Ak máte inštanciu v našom cloude, nemusíte vykonávať žiadne zásahy. V prípade vlastných inštalácií je potrebné zabezpečiť, aby bola verzia Javy na serveri aktuálna.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na webe v našej dokumentácii.

Did this answer your question?