Skip to main content
Technická podpora

Ak potrebujete poradiť a nenájdete odpoveď v našej dokumentácii, kontaktujte nás.

Hana Vršanská avatar
Written by Hana Vršanská
Updated over a week ago

Aké problémy sa dajú vyriešiť pomocou tejto služby

  • Neštandardné situácie počas inštalácie programu.

  • Nastavenia vzdialenej komunikácie.

  • Nastavenie sieťovej prevádzky.

  • Problémy súvisiace s fungovaním programu funkčnej povahy (program nefunguje podľa pravidiel definovaných v nápovede).

Máte problém s údajmi alebo s veľkým objemom údajov?

  • Dátové súbory môžete na našu stránku nahrať prostredníctvom tohto prepojenia.

  • Súbory budú odoslané ako žiadosť na technickú podporu.

  • V tomto prípade nás nemusíte kontaktovať telefonicky, ozveme sa vám.

Pred kontaktovaním nás

  1. Zistite číslo zákazníka, ktorý si zakúpil alebo plánuje zakúpiť program.

  2. Každú otázku alebo požiadavku uveďte ako samostatnú správu. Zjednodušíte a urýchlite spracovanie odpovede. Odpoveď môžete skúsiť nájsť aj v našej databáze znalostí.

Prečítajte si podmienky používania.

Telefón: +420 371 124 321


Vzdialená podpora

Vzdialená podpora umožňuje pracovníkovi technickej podpory pripojiť sa priamo k počítaču používateľa. Používateľ tak môže priamo sledovať proces, ktorý rieši jeho problém alebo nám umožňuje lepšie spracovať jeho požiadavku.

Stiahnite si program technickej podpory

Vyberte operačný systém, ktorý používate:

Did this answer your question?