Vymazanie účtovného obdobia

Ako vymažem predchádzajúce účtovné obdobie v systéme Flexi, ktoré neobsahuje žiadne údaje

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Systém Flexi štandardne neumožňuje vymazanie účtovných období z dôvodu prepojenia údajov.

Prakticky všetky údaje v systéme sú prepojené s účtovným obdobím, do ktorého patria.

Ak chcete toto účtovné obdobie vymazať, kontaktujte naše obchodné oddelenie, ktoré zabezpečí servisný zásah našich programátorov. Ide však o platenú službu.

Did this answer your question?