Vyžadovanie podpisu na faktúre

Ako nastaviť vyžadovanie podpisu na faktúre pred vystavením platobného príkazu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Vyžadovanie podpisu na faktúre pred vystavením platobného príkazu je možné nastaviť v menu Firma - Nastavenia - záložka Moduly - záložka Nákup. Tu začiarknite príznak Vyžadovať podpis pred vystavením platobného príkazu.

Podpisovanie faktúr:

  1. otvorte formulár Prijaté faktúry z Nákupu,

  2. nad zoznamom faktúr stlačte šípku vedľa tlačidla Služby a kliknite na položku Podpísať na platbu,

  3. v zozname záznamov sa skontroluje stĺpec Podpis objednávky pre danú faktúru.

Did this answer your question?