Manuálne zálohovanie

Ako manuálne zálohovať firmu

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Zálohovanie je jednou z najdôležitejších a často zanedbávaných činností. Systém Flexi ju samozrejme ponúka a možno sa s ňou stretnúť počas bežnej prevádzky alebo pri odhlásení z programu.Táto možnosť sa nazýva manuálne zálohovanie a jej dostupnosť možno riadiť prístupovými právami jednotlivých používateľov. Prevádzka systému nie je zastavená a zálohovanie je zároveň konzistentné (záloha je vždy v stave z času spustenia zálohovania).

Prvá možnosť ručne zálohovať spoločnosť a potom obnoviť zálohu:

  1. na otázku "Chcete pred ukončením programu zálohovať účtovníctvo spoločnosti?" pri odhlásení z Flexi kliknite na tlačidlo Áno,

  2. určite miesto, kam chcete zálohovať spoločnosť (najlepšie na externý disk),

  3. prihláste sa do systému Flexi a najprv vyberte zálohovanú spoločnosť,

  4. kliknite na tlačidlo Obnoviť zo zálohy,

  5. vybrať zálohu z miestneho počítača alebo z externého disku,

  6. potom sa vytvorí nová spoločnosť (bude mať rovnaký názov a za ňu sa pridá dátum obnovenia zálohy),

  7. kliknutím na tlačidlo Odpojiť firmu odpojíte firmu, z ktorej bola vytvorená záloha.Druhá možnosť ručného zálohovania firmy:Cez ponuku Firma - Zálohovanie firmy. Ďalší postup je rovnaký ako pri prvej možnosti.

Odporúčame vám zálohovať aspoň raz denne z niekoľkých dôvodov: ak je počítač poškodený, ak dôjde k poruche siete alebo ak dôjde k neštandardnému zásahu používateľa, ktorý má za následok poškodenie údajov.

Did this answer your question?