Stĺpce Vydané/Schválené a Zaúčtované (napr. na pokladničnom alebo bankovom doklade) nie sú vo Flexi samočinné. Slúžia len na prípadný podpis týchto osôb.

Did this answer your question?