All Collections
Export a tlač
Položky "Vydané" a "Zaúčtované"
Položky "Vydané" a "Zaúčtované"

Položky "Vydané" a "Zaúčtované" na tlačových zostavách

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Stĺpce Vydané/Schválené a Zaúčtované (napr. na pokladničnom alebo bankovom doklade) nie sú vo Flexi samočinné. Slúžia len na prípadný podpis týchto osôb.

Did this answer your question?