Odstránenie používateľa

Je možné odstrániť používateľa, ak ho už nechcem používať

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

Predpokladáme, že používateľ už v programe pracoval, nebude možné ho odstrániť (je však možné nastaviť mu prístup len na čítanie - aby sa licencia nepoužívala a nastaviť mu rolu ZAMKNUTÉ, čo mu zabráni v prístupe ku všetkým záznamom).

Ak nechcete, aby licenciu používal iný používateľ, obráťte sa na obchodné oddelenie a zrušte licenciu (obchodflexi@abra.eu; podporaflexi@abra.eu).

Did this answer your question?