Skip to main content
Otázky používateľov

Nástroje - Otázky používateľov

Zuzana Sýkorová avatar
Written by Zuzana Sýkorová
Updated over a week ago

Otázky používateľov

Nástroje - otázky používateľov

Používateľské dotazy umožňujú vyvolať špecializovaný dotaz, ktorý možno použiť na získanie takmer akejkoľvek analýzy a údajov zo systému ABRA Flexi. Výsledok je možné exportovať do programu MS Excel alebo do XML. Na vytvorenie používateľských dotazov je potrebná znalosť jazyka SQL. Ak potrebujete vytvoriť zostavu podľa svojich špecifických požiadaviek, obráťte sa na naše oddelenie zákazníckej podpory a predaja.

Na hornej lište tabuľky sa nachádza niekoľko tlačidiel, ktorých význam je opísaný v samostatnej kapitole "Ovládanie programu". Spomeňme len jeden:

Po stlačení tlačidla sa spustí dotaz vybraného používateľa.

__________________________________________________________________

Hlavný panel

Potvrdením tlačidla "Nový" otvoríte formulár pre nový záznam.

__________________________________________________________________

Detail

Táto karta umožňuje určiť:

  • Súkromné - používateľský dotaz je dostupný komukoľvek alebo len používateľovi, ktorý ho vytvoril.

  • Primárny formulár - Zatiaľ sa nepoužíva, ale ovplyvní prístupové práva a tiež možnosť prepojenia na pôvodný záznam.

  • Miest použitia - Umožňuje určiť zoznamy, na ktorých bude dotaz prístupný.

__________________________________________________________________

Parametre

Dotazom je možné definovať parametre, ktoré bude musieť používateľ pred spustením dotazu vyplniť.

Údaje zadané používateľom sa vložia do dotazu na vyznačené miesto. Toto miesto sa označí stlačením tlačidla "Vložiť parameter".

Každý parameter má definovaný typ, ktorý obmedzuje spôsob jeho zadávania. Ak použijem pre parameter typ "Aktuálny záznam", pridá sa identifikátor aktuálneho záznamu v okne - nad aktuálnym záznamom môžem spustiť analytické nástroje (napr. predaj pre položku cenníka).

__________________________________________________________________

Vlastnosti

Karta Vlastnosti obsahuje zoznam položiek, ktoré dotaz vráti. Ich poradie a názvy tak možno určiť na vizualizáciu. Položky je možné vygenerovať zo zapísaného dotazu SQL pomocou nástroja Vytvoriť vlastnosti.

Aby bolo možné generovať položky, musí dotaz SQL vrátiť aspoň jeden riadok.

Did this answer your question?