Už sme spomenuli, že zaplatené zálohy nie sú predpisom pohľadávok a že nepodliehajú ročnému preceneniu.

Kurzové rozdiely pri jednotlivých platbách preto účtujeme pomocou samostatných interných dokladov. Do poznámky môžeme zapísať vzťah k číslu dokladu zálohy a uskutočnenej platby.

Did this answer your question?