Skip to main content
All CollectionsVýukové článkyEET
2. Nahrávanie certifikátu a kontrola jeho platnosti
2. Nahrávanie certifikátu a kontrola jeho platnosti

Kam mám nahrať získaný certifikát a ako zistím, že je môj certifikát stále platný

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago


Získaný certifikát nahráte do Flexi v menu Nástroje - Certifikáty EET. Kliknite na tlačidlo New (Nový) a vyberte súbor certifikátu z počítača. Certifikát by mal mať príponu .p12. (zvyčajne označené dvojmiestnym číslom)

Nahrajte certifikát pomocou tlačidla "Dokončiť". Tu nás systém môže vyzvať na zadanie hesla, ak je certifikát zašifrovaný.

V ponuke Nástroje - Certifikáty overíme aj platnosť certifikátu. Pozor! Vidí ho iba používateľ, ktorý certifikát nahral, takže iba tento používateľ môže skontrolovať jeho platnosť.

Did this answer your question?