Získaný certifikát nahráte do Flexi v menu Nástroje - Certifikáty EET. Kliknite na tlačidlo New (Nový) a vyberte súbor certifikátu z počítača. Certifikát by mal mať príponu .p12. (zvyčajne označené dvojmiestnym číslom)

Nahrajte certifikát pomocou tlačidla "Dokončiť". Tu nás systém môže vyzvať na zadanie hesla, ak je certifikát zašifrovaný.

V ponuke Nástroje - Certifikáty overíme aj platnosť certifikátu. Pozor! Vidí ho iba používateľ, ktorý certifikát nahral, takže iba tento používateľ môže skontrolovať jeho platnosť.

Ako ďalej?
Založenie firmy pre EET
Získanie certifikátu
Na úvod

Did this answer your question?