EET musíte nastaviť v nastaveniach firmy (Firma - Nastavenia firmy). Na karte Automatické operácie - EET vyplňte číslo firmy, limit odozvy (stačí 2 s) a režim komunikácie.

Crisp - ide o režim ostrého predaja, keď sa doklady odosielajú do EET.

Verifikácia - doklady sa do EET nezapočítavajú, slúžia na overenie funkčnosti

Video obsahuje aj podrobný návod na nastavenie EET:


Čo ďalej?

Nastavenie EET na type dokladu
Nahratie certifikátu a jeho overenie
Späť na úvod

Did this answer your question?