Aby sme si uľahčili prácu a nemuseli vypĺňať EET na každej faktúre, môžeme si prednastaviť EET na typ dokladu (napr. Predajky - Typy dokladov - Typy vydaných faktúr). Následne vyplníme údaje EET na príslušnom type dokladu na karte Účtovníctvo, potom sa tieto informácie zobrazia na všetkých faktúrach daného typu a automaticky sa odošlú do EET.

Ak nechceme mať informácie prednastavené v type dokladu, môžeme ich vyplniť priamo na faktúre, ktorú chceme odoslať:

Postup nastavenia EET vo Flexi si môžete pozrieť aj vo videu: https://podpora.flexibee.eu/en/articles/4683599-odesilani-dokladu-do-eet

Komunikáciu EET možno samozrejme nastaviť aj prostredníctvom rozhrania API:

https://podpora.flexibee.eu/en/articles/4683599-odesilani-dokladu-do-eet

Ako ďalej?
Kódy EET a podmienky ich tlače
Nastavenie vašej firmy pre EET
Zpäť na úvod

Did this answer your question?