{"winstrom": {"@version": "1.0","invoice-issued": {"id": "code:VF1-0161/2021","invoice-items": { "invoice-issued-item": {"@action": "delete","id": "1372"} } }} 

Vždy použite action="delete" na konkrétnu položku, v tomto prípade na položku faktúra-vydaná.

Did this answer your question?