Skip to main content
Ako začať s rozhraním Flexi API (6/6)

Príklady XML/JSON

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

V tomto článku si ukážeme dva príklady na vytváranie a aktualizáciu záznamov pomocou rozhrania REST API.

 • .

  namiesto EVIDENCIE vždy uveďte názov stroja daného záznamu

 • napr.: adresár, faktúra-vydaná, interný doklad, objednávka-prijatá, faktúra-prijatá, banka, pokladňa, faktúra-vydaná-položka, pokladňa-pohyb-položka atď.

Príklad 1:

null
<?xml version="1.0"?>

Vytvorí položku cenníka s:

 • externé ID "EXTERNI_ID"

 • kód "KOD"

 • titled "POLICY_CENICLE"

 • merná jednotka KS

 • inventárny typ "Tovar"

 • základná sadzba DPH 21 %

 • cena 500,-

Príklad 2:

{
  "winstrom": {
    "invoice-issued@update": "ignore",
    "invoice-issued": {
      "id": [
        "ext:EXTERNI_ID",
        "code:FAV01"
      ],
      "name": "invoice_01",
      "varSym": "2018310",
      "stitky": "VIP",
      "bankUcet": "k\u00f3d:UCET01",
      "typDoc": "k\u00f3d:INVOICE"
    }
  }
}
<?xml version="1.0"?>

- ak existuje faktúra s kódom "FAV01" alebo s externým ID "EXTERNI_ID", žiadosť o zmenu sa ignoruje

 • dokumenty musia špecifikovať typ dokumentu

Dalšie príklady nájdete v našej dokumentácii:Príklady XML

Did this answer your question?