Skip to main content
All CollectionsO programeNávrhy na zlepšenie
Máte zaujímavý návrh na zlepšenie softvéru ABRA Flexi
Máte zaujímavý návrh na zlepšenie softvéru ABRA Flexi
Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Máte zaujímavý návrh na zlepšenie softvéru ABRA Flexi?

Pripravili sme prostredie, kde môžete zadať svoj návrh na zlepšenie systému.
Môžete si prezrieť všetky návrhy od ostatných používateľov alebo prispieť vlastným nápadom.

Kľúčovou funkciou tejto sekcie je možnosť hlasovať o realizácii návrhov, ktoré vás zaujímajú. Najžiadanejšie témy postúpime vývojovému oddeleniu na analýzu a prípadnú implementáciu do softvéru.

Portál môžete otvoriť aj v novom okne:

Did this answer your question?