Fixopia: IllegalStateException - Record should not be editable (User#)

Chybu, ktorá sa vyskytne, keď sa na používateľoch vykoná neoprávnená operácia

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Chybu sa vyskytne, keď sa na používateľoch vykoná neoprávnená operácia. Najčastejšie sa vyskytuje napríklad pri zmene typu používateľa jedného správcu v inštancii na možnosť Len na čítanie. Ďalším prípadom môže byť úprava/vytvorenie používateľa používateľom, ktorý na to nemá oprávnenie.

Chybu Záznam by nemal byť editovateľný možno spravidla zaznamenať napríklad aj pri editácii záznamu, ktorý je uzamknutý, v inom období, nie je používateľovi k dispozícii atď.

Did this answer your question?