Za nezdaniteľnú náhradu mzdy sa považuje len zložka mzdy Zdaňovaná náhrada mzdy do výšky limitu.

Did this answer your question?