Nezdaniteľná náhrada mzdy

Ako zadať nezdaniteľnú náhradu mzdy v systéme Flexi

Patrik Domabyl avatar
Written by Patrik Domabyl
Updated over a week ago

Za nezdaniteľnú náhradu mzdy sa považuje len zložka mzdy Zdaňovaná náhrada mzdy do výšky limitu.

Did this answer your question?