Skip to main content
Prehľad pracovných vzťahov

Charakteristika správania sa spoločnosti Flexi v oblasti zamestnanosti

Lenka Haringerová avatar
Written by Lenka Haringerová
Updated over a week ago

V tejto príručke nájdete prehľad všetkých pracovných vzťahov, ktoré je možné nastaviť v systéme Flexi, a ich funkcií. Pracovný pomer môžete vždy nastaviť v ponuke Personalistika na karte Pracovný pomer.

Tu máme na výber z niekoľkých možností:

1-STANDARD: Štandardný pracovný pomer

2-DPP: Dohoda o vykonaní práce

3-DPP: Pracovná zmluva

4-SPOL.,JEDN.,ČL.DR.: Člen družstva, ktorý nie je v pracovnom pomere k družstvu, ale vykonáva pre družstvo prácu, za ktorú je družstvom odmeňovaný, a ktorý v kalendárnom roku nedosiahol započítateľný príjem

5-STATUTÁRNY ORGÁN: člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je v pracovnom pomere

6-ODM. NEZAMESTNANÍ. NON-EU: člen štatutárneho orgánu s bydliskom mimo EÚ, ktorý poberá odmenu

7-Člen zastupiteľstva: Nezvolený člen zastupiteľstva

8-člen družstva: člen družstva

DOBROVOĽNÝ PRACOVNÍK: dobrovoľný opatrovateľ, ktorý v kalendárnom mesiaci nezískal započítateľný príjem.

NEREGULÉRNA POMOC: Nepravidelná pomoc

PRAKTICKÁ VÝUKA: Žiak alebo študent, ktorý má príjem zo zamestnania a funkčné požitky len za prácu v rámci praktického vyučovania.

MOTIVAČNÝ PRÍSPEVOK: Motivačný príspevok

Teraz si popíšeme jednotlivé pracovné pomery z hľadiska príspevkov na sociálne zabezpečenie a sociálne poistenie a daní:

Štandardný pracovný pomer

 • Ide o štandardný hlavný pracovný pomer, platí sa zdravotné a sociálne poistenie a daň.

Dohoda o vykonaní práce

 • tu sa sleduje limit 10 000,- (na rok 2021) - do tohto limitu sa platí len 15% preddavok na daň v prípade podpísaného vyhlásenia, nad tento limit sa platí aj zdravotné a sociálne poistenie

Pracovná zmluva

 • limit pre odpustenie zdravotného a sociálneho poistenia je v tomto prípade 3499,- (pre rok 2021) - do tohto limitu sa platí sociálne poistenie a preddavková daň (v prípade podpísaného vyhlásenia), zdravotné poistenie sa platí len zo sumy nad tento limit

 • aby ste neodvádzali sociálne poistenie do výšky 3499,-, musíte zaškrtnúť tlačidlo "Zamestnanie malého rozsahu" na karte Pracovný pomer v menu Personalistika.

Člen družstva, ktorý nie je v pracovnom pomere k družstvu, ale vykonáva pre družstvo prácu, za ktorú je družstvom odmeňovaný, a ktorý v kalendárnom roku nezískal započítateľný príjem

 • do limitu 3500 sa neplatí sociálne poistenie, platí sa len zdravotné poistenie a preddavková daň, ak je podpísané vyhlásenie, zrážková daň, ak zamestnanec vyhlásenie nepodpísal

Člen štatutárneho orgánu, ktorý nie je v pracovnom pomere

 • podobne ako v predchádzajúcom pracovnom pomere, do limitu 3500 len zdravotné poistenie bez sociálneho poistenia a zrážkovej alebo preddavkovej dane podľa podpísaného vyhlásenia

Člen štatutárneho orgánu z krajiny mimo EÚ, ktorý nie je rezidentom a poberá odmenu

 • v tomto prípade neexistuje limit pre odvody na sociálne poistenie, takže sa platí zdravotné aj sociálne poistenie (vyžaduje sa registrácia v Českej republike) a zrážková daň vo výške 15 %.

Nezvolený člen rady

 • v tomto pracovnom pomere sa vôbec neplatí sociálne poistenie, neexistuje žiadny limit na príspevky na sociálne poistenie

 • sa platí zdravotné poistenie, ako aj preddavková alebo zrážková daň

Člen družstva

 • do výšky 3 500 Kč sa platí len preddavková alebo zrážková daň, neplatí sa zdravotné ani sociálne poistenie

Pracovník dobrovoľnej starostlivosti, ktorý v kalendárnom mesiaci nezískal započítateľný príjem

 • do výšky 3 500 Kč sa neodvádza zdravotné poistenie, ale len sociálne poistenie a daň

Nepravidelná pomoc

 • do limitu 3500 Kč sa neodvádza zdravotné poistenie, iba sociálne poistenie a daň

Žiak alebo študent, ktorý má len príjmy zo zamestnania a funkčné dávky za prácu z praktického vyučovania

 • neplatí sa sociálne a zdravotné poistenie ani daň, tieto príspevky nie sú obmedzené

Motivačný príspevok

 • Motivačný príspevok je 5 000 Kč pre študentov stredných škôl a 10 000 Kč pre študentov vysokých škôl.

 • z príspevku sa nič neodvádza, ale mal by byť predmetom zdanenia zo strany zamestnanca, čo však ABRA Flexi nesleduje

Did this answer your question?