Chyba pri obnove spoločnosti

Chybné obnovenie účtovníctva spoločnosti - EOF (End Of File)

Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Zvyčajne je to spôsobené prerušením spojenia.

Môže ísť napríklad o chybu servera FB / pgSQL - pozrite si protokol.

Did this answer your question?