Vytvorením interného dokladu do poľa DPH zapíšeme celkovú sumu DPH, ktorú chceme uplatniť, vyplníme riadok DPH č. 45 (oprava odpočtu dane).

Did this answer your question?