All Collections
Databáza znalostí o aplikáciách pre stolové počítače (GUI)
Modul: účtovníctvo
Účet sociálneho poistenia sa v príspevkových organizáciách do súvahy nezapočítava
Účet sociálneho poistenia sa v príspevkových organizáciách do súvahy nezapočítava
Petr Pech avatar
Written by Petr Pech
Updated over a week ago

Táto chyba sa objavuje len v type organizácie - príspevková organizácia. Jediný spôsob, ako chybu opraviť, je prejsť do časti Účtovníctvo - Účtový rozvrh, vybrať účet 336 Sociálne poistenie a zmeniť ho. V hornej časti syntetického účtu kliknite na lupu a opäť vyberte ten istý účet. Potom musíme prepočítať súvahu a potom sa účet zobrazí v poriadku.

Did this answer your question?