Skip to main content
Platobná neschopnosť zamestnanca

V akej zložke mzdy sa má zadávať platobná neschopnosť zamestnanca

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Typ zrážky pre platobnú neschopnosť nie je k dispozícii vo Flexi mzdách.

Je možné použiť jeden z užívateľských odpočtov a premenovať názov odpočtu.

Zrážky pre používateľov nájdete v ponuke Zamestnanci -> Nastavenia miezd.

Záložku mzdy nastavenú v tomto okne potom môžeme vybrať na karte Zamestnanci v ponuke Zamestnanci - Personalistika na karte Zrážky.

Did this answer your question?