Ukážka URL

https://localhost:5434/c/testovaci_2/stav-uctu/(ucet='code:021001').xml?idUcetniObdobi=code:2020

  • vypíše zostatok účtu 021001 za účtovné obdobie 2020

Did this answer your question?