Inštalácia Flexi na Debian Buster

Ako sprevádzkovať Flexi na Debiane 10 Buster pomocou AdoptOpenJDK

Vývojář ABRA FlexiBee avatar
Written by Vývojář ABRA FlexiBee
Updated over a week ago

Debian Buster nie je štandardne kompatibilný s Flexi v dvoch smeroch: postgreSQL a Java. Nasledujúce pokyny vám pomôžu nainštalovať Flexi po niekoľkých úpravách nastavení operačného systému. Ak potrebujete iba klientskú aplikáciu (pripojenie k nášmu cloudu alebo vzdialenému serveru), môžete krok PostgreSQL preskočiť.

Upozornenie: táto príručka je určená pre používateľov, ktorí poznajú aspoň základy práce s terminálom!

Java

Debian Buster má bohužiaľ v repozitároch iba Javu 11, hoci Java 8 je LTS a bude mať podporu až do roku 2026 (AdoptOpenJDK). Budete musieť pridať oficiálny repozitár AdoptOpenJDK podľa pokynov tu: https://adoptopenjdk.net/installation.html#linux-pkg-deb

sudo apt-get install -y software-properties-commonwget -qO - https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/api/gpg/key/public | sudo apt-key add -sudo add-apt-repository --yes https://adoptopenjdk.jfrog.io/adoptopenjdk/deb/

PostgreSQL

Podobne ako v prípade Javy, v oficiálnych repozitároch Debianu Buster je iba jedna verzia PostgreSQL - 11. Flexi ju zatiaľ nepodporuje (v čase písania tohto článku). Pomôže vám však oficiálny repozitár PostgreSQL, návod nájdete tu: https://www.postgresql.org/download/linux/debian/

wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ buster-pgdg main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list

Samotná flexi

Nynie vám však Flexi nedovolí nainštalovať, pretože vyžaduje openjdk-8-jre, nie AdoptOpenJDK. Preto sme vytvorili virtuálny balík, ktorý sa postará o splnenie závislosti openjdk-8 pomocou adoptopenjdk-8-hotspot-jre. Upozornenie: Flexi nefunguje pod OpenJ9!

alebo môžete ručne pridať úložisko Flexi deb:

echo "deb http://download.flexibee.eu/download/deb-repository/ flexibee non-free" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/flexibee.list

Nynie je potrebné len aktualizovať vyrovnávaciu pamäť APT a nainštalovať server Flexi/miestnu inštaláciu:

sudo apt update & sudo apt install flexibee

alebo len klientská aplikácia:

sudo apt update &;& sudo apt install flexibee-client
Did this answer your question?