Automatické popisy sú v českom rozhraní v angličtine

Pri vytváraní dokumentu cez API sú niektoré texty v cudzom jazyku

Ota Rádl avatar
Written by Ota Rádl
Updated over a week ago

Tieto texty sú automaticky pridané, napríklad popis dokumentu v cudzom jazyku pri platbe "Vyrovnanie dokumentu".

Riešenie spočíva v nastavení českého locale na serveri.

Did this answer your question?